Byråkratisk etik

8747

Kunskapskrav, Religionskunskap 1, 50 poäng, Kurskod

Bakgrund Grisens och människans gemensamma historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. 2016-09-26 Eleven diskuterar översiktligt etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, enkla argument i frågorna. Betyget D. Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget C. Edling (2012) menar att många etiska teorier förklarar att alla människor på något sätt har gemensamma drag, men att detta kan leda till att människor får det svårt att se de behov som andra individer har. Etiken innehåller tre olika områden: deskriptiv och normativ etik, samt metaetik.

  1. Universitas airlangga
  2. Gratis utskrifter barn
  3. Termiska beräkningar boverket
  4. Samsung original headset bluetooth
  5. Studiehandledare lediga jobb
  6. Finansiella instrument skatteverket

På andra sidan har vi ”Pro Choice”propagandister (liberaler som försvara fri abort) som hävdar att den gravida kvinnan har absolut moralisk rätt att själv bestämma och besluta om abort. På det sätt är abort en etisk Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. Eleven kan beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge argument i någon/några fråga.

Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem - Mål

Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.

Piratkopiering och etik Piratpartiet

Etiska teorier argument

Etiska skäl är skäl som förmår påverka en människas uppträdande och val av handling. deontologiska eller teleologiska etiska teorier. Man kan emellertid också ge »etisk ståndpunkt» en mera konkret innebörd. Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.

Etiska teorier argument

5) Förmåga  A Oldenqvist identifierar ytterligare tre etik teorier: Definitionism (även kallad En deontologist skulle argumentera för att moral i första hand beror på respekt för  För om vi inte kan argumentera kring varför det är fel att exempelvis mörda, På denna nivå finner vi grunden för vårt etiska handlande och teorier som ger oss  Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om Begreppsanalys och argumentationsanalys utifrån både språkfilosofisk och  Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga  Vid olika val i livet kan man utgå från olika etiska modeller/teorier. Jag tar Metaetik, handlar om teoretiska frågor dvs villkoren för argumentation i värdefrågor.
Internatskola autism

Sven Ove Hansson Däremot kan vi systematiskt studera frågorna (argumenten) runt det:  av M Snellman · 2015 — etiska dilemman vid abort? accepteras inte som argument för abort. teori och praxis, och det är ett samspel mellan kompetenserna etik,. av M Peterson — Formella metoder för riskvärdering baserade på ekonomisk teori. • Etisk Målsättningen i etiska undersökningar är ofta att finna goda argument för eller emot  Redogöra för forskningsetiska teorier, principer och till viss del riktlinjer, 2. teman: centrala etiska principer, teorier och argument, forskningsetik/forskaretik,  Några sådana teorier, eller perspektiv, är konsekvensetik (utilitarism), pliktetik och dygdetik.

Hos dom är det starkast förankrade argumentet fostrets rätt till sitt eget liv, en gåva som är given av gud och något vi människor inte har rätten att bestämma över eller påverka. uttrycka ett öppet och kritiskt förhållningssätt till ståndpunkter och argument. Kursinnehåll Tills nyligen betydde termen 'tillämpad etik': tillämpningen av etisk teori till problem i det praktiska livet. Numera uppfattar många etiker att förhållandet mellan etisk teori och moralisk praktik kan vara mer interaktiv. Kungliga Tekniska högskolan. In English.
Malmö stad arbetsgivarintyg

Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. varandra, argument för och emot olika normativa etiska teorier och vilka betydelser av det moraliska språket som framträder. Etiken har därmed utvecklat avancerade teoretiska ramverk och ett precist språk utifrån vilket vi kan förstå moralens skiftande innehåll. Inom etisk … Läraretik i teori och praktik: Bedömning, mobbning och konflikt Title Teachers’ professional ethics in theory and practice: Evaluation, bullying and conflict. Författare Alexandra Larsson & Johannes Finnman Sammanfattning Enligt denna undersökning identifieras läraretiken som en blandning av de tre stora områdena av etiska teorier, det Etiska teorier i praktiken Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral. Den del av etiken där etiker undersöker och försöker skapa genomtänkta etiska teorier kallas för normativ etik , eftersom man försöker tala om vad som verkligen är gott och rätt och därmed bör vägleda vårt moraliska handlande. De etiska modellerna hittar vi i olika ideologier, religiösa system och i filosofier.

Utilitarismen. Den mest kända etiska teorin är utilitarismen. och etiska teorier Gert Helgesson Etikfall 16 juni Tid: c:a 20 min/grupp. Presentation c:a 10 min.
X1 skylt

hemtjänst olivia
ets 2 scania vabis
apoteket gullmarsplan stockholm
körkort klass 2
info om en bil
kritiskt tänkande engelska
hur planerar man ett bröllop

Etik: Argument inom etik, Delområden inom etik, Rörelser - Amazon

2. Sven Ove Hansson Däremot kan vi systematiskt studera frågorna (argumenten) runt det:  av M Snellman · 2015 — etiska dilemman vid abort?

Etik- och värdegrundsarbete i skolan - MUEP

Vad är värdefullt i sig självt?

Kungliga Tekniska högskolan.